Blog

Samenvattingen verkopen

Start met verkopen

Samenvattingen kopen

Bekijk samenvattingen

Oefentoetsen

Start een oefentoets
Opleidingen Studenten en scholieren | 12 september 2018 | Door: Kim B

Bindend studieadvies omlaag door hoge druk onder studenten

De minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven, wil het bindend studieadvies op universiteiten verlagen. Nu stellen sommige studies de eis aan studenten om alle studiepunten te moeten halen in het eerste jaar om door te mogen gaan met de studie. Dit vindt zij veel te hoog en daarom wil ze dit verlagen naar maximaal veertig punten. Dit zou betekenen dat studenten slechts twee derde van alle studiepunten uit het eerste jaar hoeven te behalen om hun studie te mogen vervolgen.

 

Te hoge druk

De reden voor deze verlaging van het bindend studieadvies is dat veel studenten lijden onder een hoge studiedruk. Al eerder werd bekend dat steeds meer studenten last hebben van onder andere burn-out klachten of overspannenheid. Om dit te verhelpen wil van Engelshoven zorgen dat in de wet wordt vastgelegd dat er minder studiepunten gehaald hoeven te worden in het eerste jaar. Dit zou er voor moeten zorgen dat de druk om alle vakken te moeten halen lager wordt. Hierdoor wordt de studiestress over het algemeen minder. Ook vindt de minister dat het mogelijk moet zijn om even te wennen aan de universiteit en aan het studentenleven. Door deze soepelere regeling ervaren studenten dus minder de druk om meteen goed te presteren. Ze krijgen namelijk de tijd om gewend te raken aan hun nieuwe leven. Daarnaast kan op deze manier uitval voorkomen worden, wat weer goed staat bij de statistieken van een opleiding.

 

Nadelen

Helaas kleven er ook verschillende nadelen aan dit besluit. Ten eerste zullen er dus meer studenten per opleiding zijn. Het geld dat de overheid geeft aan universiteiten neemt echter niet toe. Dit betekent dat er minder geld per student beschikbaar zal zijn. Ten tweede kunnen opleidingen nu niet meer zelf bepalen hoe streng zij hun selectie willen hebben. Aankomende studenten weten van tevoren aan wat voor studie ze beginnen. Uiteindelijk kiezen ze er zelf voor om een studie te volgen waar een zwaar bindend studieadvies aan verbonden is. Dit is namelijk al voor de inschrijving bekend. Ten derde is er nu de kans dat studenten die eigenlijk niet op een opleiding thuishoren, omdat ze het niveau niet aankunnen, nu groter. Zij zullen nu langer op een opleiding blijven en pas veel te laat stoppen, waardoor hun studieschuld onnodig toeneemt. Dan is er ook nog de groep studenten die gewoon weinig moeite doet. Zij zullen door deze nieuwe regeling veel langer over hun studie doen dan nodig. Dit kost universiteiten alleen maar extra geld.

 

Extra begeleiding

Het is belangrijk dat de studenten die met de versoepelde regeling maar net hun bindend studieadvies halen, goede begeleiding krijgen tijdens de rest van de studie. Dit vindt studentenorganisatie ISO. Door deze soepelere regels zijn de studenten die meer moeite hebben met de lesstof of met het vinden van motivatie om te leren er makkelijker uit te pikken. Zij kunnen op deze manier meer persoonlijke begeleiding krijgen voor een beter verloop van hun studie. Volgens ISO is dit juist positief, want hiermee kan volgens hen uitval voorkomen worden.

 

Uiteindelijk heeft het verlagen van het bindend studieadvies dus maar één doel: het helpen van studenten. Omdat steeds meer studenten psychische problemen ervaren, is de hoop er dat deze maatregel ze zal helpen om minder druk te ervaren. Van Engelshoven komt dus op voor de studenten. De universiteiten zullen hiervan enkele nadelen ondervinden, maar ook voor studenten zelf zijn er nadelen. Er is minder geld per student beschikbaar en hoe langer een student over zijn opleiding kan doen, hoe hoger zijn studieschuld wordt. Toch weegt volgens de minister het welzijn van studenten meer dan deze genoemde nadelen.

 

Naar: NRC, AD, RTL Nieuws en de Volkskrant

Geef een reactie