Blog

Samenvattingen verkopen

Start met verkopen

Samenvattingen kopen

Bekijk samenvattingen

Oefentoetsen

Start een oefentoets
Studiefinanciering | 24 augustus 2016 | Door: Kennisdelen .org

Collegegeld betalen in termijnen, verstandig?

Studenten kunnen hun collegegeld in één keer of in termijnen betalen. Wordt het collegegeld niet op tijd betaald, bijvoorbeeld omdat je niet genoeg saldo op je rekening hebt, dan kan dit ernstige gevolgen hebben voor je inschrijving en toegang tot faciliteiten van je universiteit of hogeschool. Moet een incassobureau worden ingeschakeld voor het innen van het collegegeld dan komen de kosten hiervoor bovendien voor rekening van de student.
Als student heb je de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Pas goed op bij betalen in termijnen. Betaal je niet op tijd dan kan dit vervelende gevolgen hebben voor jouw studie. In het ergste geval wordt de toegang tot de colleges jou ontzegd. Daarnaast loop je het risico dat er een incassobureau wordt ingeschakeld, waardoor je voor hogere kosten komt te staan.

collegegeld 2016-2017 betalen termijnen

 

Hoe hoog is het lesgeld voor colleges (collegegeld)  2016 / 2017

De hoogte van het collegegeld voor opleidingen aan Nederlandse universiteiten en hogescholen wordt jaarlijks vastgesteld voor voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen. Voor het collegejaar 2015/2016 is de hoogte van het collegegeld:

MBO

€ 1.137,-

Voor studiejaar 2016-2017 (start 1 september 2016) bedraagt het wettelijk collegegeld:

  • Bachelor/Associate degree voltijd/duaal € 1.984;
  • Bachelor/Associate degree deeltijd € 1.658;
  • Master voltijd/duaal/deeltijd € 1.984.

Voor studiejaar 2016-2017 (start 1 februari 2017) zijn de bedragen:

  • Bachelor/Associate degree voltijd/duaal € 1.157;
  • Bachelor/Associate degree deeltijd € 967;
  • Master voltijd/duaal/deeltijd € 1.157.

Collegegeld 2016-2017 betalen in termijnen

Je kunt het collegegeld in één keer betalen, dan wordt het bedrag in veel gevallen in september afgeschreven. Alle universiteiten en hogescholen bieden studenten daarnaast de mogelijkheid om het collegegeld in termijnen te betalen. Veel studenten maken hier gebruik van. Dit wordt met name gedaan, omdat de studenten gebruik maken van een collegegeldkrediet. Het collegegeldkrediet wordt ook gespreid uitbetaald door DUO tussen september en augustus.

De onderwijsinstelling bepaald in hoeveel termijnen het mogelijk is het collegegeld te betalen. Dit kan bij de ene onderwijsinstelling 6 termijnen zijn en voor een zelfde opleiding bij een andere onderwijsinstelling 12 maanden. Een onderwijsinstelling kan ook administratiekosten extra in rekening brengen aan studenten die gespreid willen betalen, ook dit bepaald de onderwijsinstelling zelf.

Wat gebeurt er als je je collegegeld niet op tijd betaalt?

Of je het nu in één keer of in termijnen betaalt, zeker wanneer je zelf moet betalen en niet jouw ouders.. Het blijft een flink bedrag dat je per maand moet betalen, vaak een paar honderd euro. Zorg ervoor dat je weet wanneer het collegegeld wordt geïncasseerd Heb je onvoldoende saldo dan kan het collegegeld niet worden afgeschreven, en dit kan vervelende gevolgen hebben.

Heb je een betalingsachterstand dan moet je universiteit of hogeschool je in kennis stellen van de termijn waarbinnen deze dient te worden opgelost. Betaal je dan nog niet tijdig dan kun je uitgesloten worden van het gebruik van de ICT-faciliteiten van je onderwijsinstelling. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet meer kan inloggen op de digitale leeromgeving en je studenten mail. Ook kan je geen boeken meer lenen uit de bibliotheek.

Gemiste termijnbetalingen kunnen ook gevolgen hebben voor je inschrijving in het volgende jaar. Zo kan een universiteit of hogeschool van je vragen het collegeld in één keer te betalen omdat het in het verleden niet goed is gegaan met het betalen in termijnen. Wanneer aan het einde van het jaar nog een bedrag open staat, kan ook een herinschrijving worden geweigerd tot dat het bedrag betaald is.

Voorkom problemen en betaal op tijd! Succes met jouw studie!

 

Bijverdienen? Verkoop samenvattingen!

Direct gratis registreren

collegegeld
Author: Kennisdelen

Korte biografie van Kennisdelen.org.

Geef een reactie