Blog

Samenvattingen verkopen

Start met verkopen

Samenvattingen kopen

Bekijk samenvattingen

Oefentoetsen

Start een oefentoets
Studenten en scholieren | 21 december 2019 | Door: Kennisdelen .org

Examenrooster havo 2020

Examenrooster havo 2020

Vanaf donderdag 7 mei 2020 begint het eindexamen havo voor het voortgezet onderwijs.  Totaal gaan ongeveer 200.000 scholieren het eindexamen maken in 2020.

 

Examenrooster havo 2020

Op donderdag 7 mei 2020 begint het eindexamen met de vakken muziek en Nederlands. Een dag later zijn de eindexamens havo economie en Duits. In de tabel hieronder zie je het examenrooster 2020. Er zijn totaal 11 examendagen voor de havo en deze dagen worden gespreid over 18 dagen. Uiteraard wordt niet elk vak door een scholier gemaakt, maar een goede planning is erg belangrijk om een goed resultaat te behalen. Daarnaast zijn er handige hulpmiddelen, zoals samenvattingen gebruiken om de lesstof te begrijpen.

 

Afnamemoment Tijdstip Examens
donderdag 7 mei 2020 09:00-11:30 muziek havo
13:30-16:30 Nederlands havo
vrijdag 8 mei 2020 09:00-12:00 filosofie havo
13:30-16:30 economie havo
maandag 11 mei 2020 09:00-11:30 Duits havo
13:30-16:30 scheikunde havo
dinsdag 12 mei 2020 09:00-12:00 geschiedenis havo
13:30-16:00 Engels havo
woensdag 13 mei 2020 09:00-12:00 maatschappij­wetenschappen havo
13:30-16:30 wiskunde A havo
13:30-16:30 wiskunde B havo
donderdag 14 mei 2020 09:00-12:00 kunst (algemeen) havo
13:30-16:00 Frans havo
vrijdag 15 mei 2020 09:00-12:00 aardrijkskunde havo
13:30-16:30 natuurkunde havo
maandag 18 mei 2020 13:30-16:00 handvaardigheid havo
13:30-16:00 textiele vormgeving havo
13:30-16:00 tekenen havo
dinsdag 19 mei 2020 13:30-16:30 bedrijfseconomie havo
13:30-16:30 management en organisatie havo (bezemexamen)
woensdag 20 mei 2020 13:30-16:30 biologie havo
maandag 25 mei 2020 09:00-11:30 Fries havo
09:00-11:30 Russisch havo
13:30-16:00 Spaans havo
13:30-16:00 Turks havo
13:30-16:00 Arabisch havo

 

Slagingspercentages eindexamen havo

De slagingspercentages worden geregistreerd door onder andere DUO, zodat er een goed beeld gekregen kan worden in de oorzaken van stijgingen of dalingen van de eindexamens. Van belang is het verklaren van bepaalde trends, zodat dit in de volgende jaren verbeterd kan worden. Het landelijk gemiddeld voor de Havo is de laagste van de verschillende niveau Vmbo, havo en Vwo.

 

Slagingspercentages Havo

Niet alleen de eindexamen resultaten zijn bepalend om te slagen voor de Havo, maar ook de resultaten die behaald over een bepaald aantal schooljaren. Onderstaand zijn de resultaten van de Havo over de jaren heen opgenomen (Bron: CBS). Over 2018 hebben 55.092 scholieren het eindexamen Havo afgelegd.

 

Eindexamenjaar Slagingspercentage
2014 87,9%
2015 87,6%
2016 88,6%
2017 87,2%
2018 88,1%
2019 Nog niet openbaar

 

Slagingspercentages voortgezet onderwijs 2018

De onderstaande grafiek is afkomstig van het Bureau voor de Statistiek (CBS) en geeft de aantallen scholieren en slagingspercentages per niveau weer.

Examenkandidaten
Gediplomeerden
Gediplomeerden, relatief
aantal %
Vwo
38 488 35 220 92
Havo
55 092 48 284 88
Vmbo
106 117 99 949 94
Vmbo-t
49 711 46 164 93
Vmbo-g
7 497 6 724 90
Vmbo-k
29 359 27 947 95
Vmbo-b
19 550 19 114 98
Vmbo-t (exclusief lwoo)
48 021 44 668 93
Vmbo-g (exclusief lwoo)
7 012 6 316 90
Vmbo-k (exclusief lwoo)
21 572 20 608 96
Vmbo-b (exclusief lwoo)
7 574 7 458 98
Lwoo-t
1 690 1 496 89
Lwoo-g
485 408 84
Lwoo-k
7 787 7 339 94
Lwoo-b
11 976 11 656 97

 

 

Examenrooster havo

Author: Kennisdelen

Korte biografie van Kennisdelen.org.

Geef een reactie