Blog

Samenvattingen verkopen

Start met verkopen

Samenvattingen kopen

Bekijk samenvattingen

Oefentoetsen

Start een oefentoets
Studenten en scholieren | 16 november 2018 | Door: Kim B

Grotere studies zorgen voor meer ontevreden studenten

Steeds meer studenten studeren aan een universiteit. Slechts 5% van de Nederlandse bevolking studeert aan een universiteit. Tenminste, dat was altijd zo. Nu lijkt dat aantal wel toe te nemen, want dit jaar studeren er maar liefst 290.000 studenten aan een Nederlandse universiteit. Vorig jaar waren dit er ongeveer 273.000. Dit betekent dat het aantal studenten op een universiteiten met wel 5% gestegen is. En dat terwijl er maar een groei van 2 procent werd verwacht.

Internationalisering

Dat er steeds meer studenten aan een Nederlandse universiteit studeren, komt mede door de internationalisering van veel studies. Hoe meer studies waarbij er lesgegeven wordt in het Engels, hoe meer internationale studenten Nederland als een goede optie zien om te gaan studeren. Sowieso is de kwaliteit van het onderwijs in Nederland goed, en daarom lijkt veel internationalen het goed om hier te gaan studeren. Ook de kwaliteit van leven hier is goed, wat Nederland een extra aantrekkelijke optie maakt. Toch is het niet altijd een voordeel dat er meer internationale studenten komen.

Kwaliteit van het onderwijs daalt

Dat de kwaliteit van het onderwijs daalt, ligt zeker niet alleen aan de toename van het aantal internationale studenten. Het ligt vooral aan het feit dat er over het algemeen meer studenten komen. Meer studenten betekent namelijk dat universiteiten meer docenten moeten aannemen. Dit gebeurt niet altijd, waardoor klassen voller worden. Vollere klassen zorgen dat docenten minder aandacht aan elke student kunnen geven. Hierdoor daalt de kwaliteit van het onderwijs dus al een beetje.

Maar dit is niet het enige probleem. Ook het probleem dat er te weinig studieruimtes zijn, zorgt voor ontevredenheid bij studenten. Dit probleem heeft twee kanten. Of sommige studies hebben überhaupt geen ruimte om in te zitten voor een college. Bijvoorbeeld op de UvA moet wel eens uitgeweken worden naar het Koninklijk Theater Carré. Het kan ook zo zijn, dat de collegezalen te klein zijn. Dit betekent dat niet alle studenten een plaats hebben om te zitten. Als je dan niet vroeg genoeg bent, moet je op de trap zitten om het college te kunnen volgen. Dit is voor geen enkele student leuk.

Nog meer problemen…

Niet alleen is er een tekort aan ruimte en aan docenten, maar er zijn nog meer problemen. De bezuinigingen op het hoger onderwijs bijvoorbeeld. Dit jaar zal er ongeveer 19 miljoen euro bezuinigd worden op universiteiten. En dat terwijl er steeds meer studenten komen. Dit klopt dus niet. Als er niets bezuinigd zou worden, zou er voor elke student al minder geld beschikbaar zijn. Nu er ook nog bezuinigd worden, neemt het geldbedrag per student nog meer af. Doordat er dus minder geld beschikbaar is, is er ook helemaal geen mogelijkheid om nieuwe docenten aan te nemen of om meer studieruimtes bij te bouwen. Er zou juist geïnvesteerd moeten worden in het wetenschappelijk onderwijs.

Massastudies

Vooral bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en op de Universiteit van Amsterdam zijn er veel massastudies. Economie en bedrijfskunde zijn hiervan een voorbeeld. Hierdoor is de kwaliteit niet altijd even goed. De studie economie is hiervan een goed voorbeeld. Bij het vergelijken van de 11 economieopleidingen, blijkt dat de studie in Rotterdam als tweede van onder staat en op de UvA als onderste. De economieopleiding die bovenaan staat is de kleinste opleiding. Deze bevindt zich in Tilburg en heeft maar 51 eerstejaars. Voor econometrie en international business zijn ongeveer dezelfde resultaten gevonden.

Toch zijn de opleidingen niet slecht. In de Nationale Studenten Enquête heeft namelijk geen enkele massastudie een onvoldoende beoordeling gekregen. Ook is er geen wetenschappelijk onderzoek geweest en ook trendanalyses zijn niet meegenomen in het onderzoek. De opleidingen zijn dus niet slecht, maar scoren wel lager dan de kleinschaligere opleidingen.

Naar: De Volkskrant, Keuzegids Universiteiten, NOS, AD, Dagblad van het Noorden, Trouw en De Telegraaf

Laatste berichten


Toon alle berichten

     

Geef een reactie