Missie en visie

Missie
Kennisdelen staat voor ondernemen op een eerlijke een duurzame wijze, waarbij het maatschappelijk belang hoog in het vaandel staat.
Kennisdelen biedt online diensten aan die voorzien in de overdracht van kennis. Deze diensten zijn primair gericht op het verhogen van het kennisniveau van de student op een effectieve en efficiënte wijze. De student heeft de keuze of de overdracht van kennis gratis of tegen een vergoeding geschiedt.

Visie
Kennisdelen wil voorzien in de informatiebehoefte van studenten op ieder moment op een effectieve en efficiënte wijze via de digitale diensten. We realiseren dit door onze dienstverlening aan te passen naar de behoeften van de studenten. Betrouwbare informatie verstrekking ter verhoging van de kennis van de student is hierin leidend.