PEOPLE

Kennisdelen heeft aandacht voor de mensen om haar heen. Primair is kennisdelen gericht op de studenten. Kennisdelen wil bijdrage in het verhogen van het kennisniveau van de student op een eerlijke en sociale wijze. Dit betekent dat er een lage verkoopcommissie wordt gevraagd aan de verkopende student voor het gebruik maken van de dienstverlening van kennisdelen. Voor de kopende student betekent dit dat er een eerlijke verkoopprijs voor de aangeboden producten wordt gevraagd en de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de “niet goed geld terug garantie”.

PLANET

We weten allemaal dat de hulpstoffen eindig zijn en dat er maatregelen getroffen moeten worden om de opwarming van de aarde te stoppen of te vertragen.
Kennisdelen biedt daarom haar dienstverlening aan met respect voor het milieu. Dit betekent dat de direct CO2 uitstoot die voortkomt uit gebruik van de server, computers, printers en overige apparatuur volledig wordt gecompenseerd door het opwekken van energie door middel van zonnepanelen. De indirect CO2 uitstoot die voorkomt uit gebruik van de website door de studenten wordt gedeeltelijk gecompenseerd door te investeren in projecten ten behoeve van het opwekken van duurzame energie. Op deze manier wil kennisdelen haar CO2-footprint tot een minimum beperken.

mvo
kennisdelen prestatieladder

PROFIT

Kennisdelen streeft naar een gezonde bedrijfsvoering waarbij de continuïteit gewaarborgd is. Kennisdelen heeft een gematigde winstdoelstelling. Dit betekent dat de dienstverlening tegen acceptabele, lage tarieven aangeboden kunnen worden. Daarnaast biedt de gematigde winstdoelstelling de mogelijkheid om maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Van de jaarlijkse winst wordt een deel geïnvesteerd in duurzaamheid en donaties aan goede doelen.