Blog

Samenvattingen verkopen

Start met verkopen

Samenvattingen kopen

Bekijk samenvattingen

Oefentoetsen

Start een oefentoets
Studenten en scholieren | 23 december 2021 | Door: Linda Linda Goes

Nog lang niet alle tentamens coronaproof

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) meldde onlangs dat nog lang niet alle tentamens coronaproof worden gehouden op universiteiten, hbo’s en mbo’s. Dit werd duidelijk door socialmediaposts van studenten die met honderden tegelijk in een tentamenzaal zaten. De koepelorganisatie universiteiten vindt dat studenten zelf aan de bel kunnen trekken bij hun onderwijsinstelling als het niet goed gaat, maar de Studentenvakbond vindt dat het probleem daardoor bij de studenten komt te liggen, die er niets aan kunnen doen.

Scholen dicht: fysieke tentamens en examens gaan wel door

Sinds de persconferentie van 18 december zijn onderwijsinstellingen dicht om de verspreiding van de omikron variant te vertragen. Dit geldt tenminste tot 9 januari 2022. Om studievertraging te voorkomen, wordt een uitzondering gemaakt voor examens en tentamens. Studenten moeten zich wel houden aan de voorschriften: niet deelnemen in het geval van klachten, afstand houden en een mondkapje voor in de gangen en looproutes. Vooral het afstand houden blijkt op sommige locaties vrijwel onmogelijk, lieten de foto’s zien die studenten massaal posten.

Volle collegezalen en wachtrijen

Online zijn talloze beelden te zien van propvolle collegezalen en lange wachtrijen. In Amstelveen stonden studenten opeengepakt in de krappe gang richting de tentamenzaal. Achteraf gaven veel studenten aan dat ze tóch bleven, ondanks dat ze het een onveilige situatie vonden. De angst voor studievertraging is bij velen nog groter dan de angst voor corona vanwege het leenstelsel waardoor iedere vertraging financiële gevolgen heeft.

Anderen besloten juist om niet te gaan omdat ze – zoals ook als reden voor de lockdown werd opgevoerd – een onveilige situatie aan de kersttafel wilden voorkomen. Zij zijn verbolgen over het feit dat ze nu pas later tentamen kunnen maken, als de stof is weggezakt, terwijl bij andere opleidingen wel veilige alternatieven werden geboden.

Nog niet alle tentamens coronaproof

Angst voor studievertraging

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) gaf als reactie op alle berichten het advies aan studenten om contact te zoeken met hun onderwijsinstelling. De examens gaan juist door om studievertraging te voorkomen doordat de lesstof is weggezakt. Zij menen dat er in overleg veel mogelijk is als de student tegelijkertijd bang is voor overvolle collegezalen en studievertraging. De studentenvakbond is het hier niet mee eens. Zij vinden het niet de verantwoordelijkheid van studenten om dit aan te kaarten. Door de strenge aanwezigheidsplicht van hun opleiding voelen studenten teveel druk om aanwezig te zijn.

In plaats daarvan moeten onderwijsinstellingen waar het misgaat, goed kijken naar de opleidingen waar de studenten wel veilig en zonder studievertraging hun tentamens kunnen maken. Volgens de studentenvakbond zijn er meer dan genoeg voorbeelden van scholen die het wél voor elkaar hebben. Bijvoorbeeld door de tentamens af te nemen in een grotere zaal dan normaal. Studenten met klachten moeten dan de kans krijgen om op een later tijdstip, óf op een andere manier hun tentamens te doen. Zodat ook zij geen druk voelen om toch naar een tentamenzaal te gaan.

Online- en openboektentamens

Dit laatste gebeurt nu ook al bij veel onderwijsinstellingen. Studenten krijgen een extra kans om het tentamen te halen of mogen een openboektentamen of online tentamen maken. Dit zijn goede alternatieven aldus de vakbond.

De studenten vakbond heeft er overigens wel begrip voor dat scholen en universiteiten niet allemaal op korte termijn hun hele toetsingsprogramma konden omgooien. Ze geven aan het vertrouwen te hebben dat de onderwijsinstellingen het kunnen regelen voor de komende tijd. Zodat het virus straks niet aanschuift aan het kerstdiner.

 

 

 

 

 

Geef een reactie