Rekenopgaven en kennisvragen Wft Basis 2019, versie januari 2019