Privacy beleid

Lees ons privacy beleid om te begrijpen hoe we omgaan met de informatie die je aan ons verstrekt. Kennisdelen respecteert de privacy van haar gebruikers. Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Gebruik gegevens
Kennisdelen gebruikt uw persoonlijke gegevens enkel en alleen voor:
» een optimale werking van de website te kunnen garanderen.
» het zenden van mails om u op de hoogte te stellen van de ontwikkeling van de website.
» het zenden van mails ter verbetering van onze service.
» promotie van de website en partners

Kennisdelen verkoopt uw gegevens niet
Kennisdelen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Kennisdelen is veilig
Kennisdelen heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige toegang.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kennisdelen gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u bij het gebruik van Kennisdelen geen cookies ontvangt.

Vragen?
Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacy beleid van Kennisdelen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van ons Privacy beleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente versie.

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Kennisdelen.