De functie van de accountant en de leer van het gewekte vertrouwen