Memo geschiedenis – samenvatting – vmbo-tl 4 – hoofdstuk 3 ‘het interbellum’