Memo geschiedenis – samenvatting – vmbo-tl 4 – hoofdstuk 5 ‘de wereld na 1945’