samenvatting geschiedenis havo examenstof hoofdstuk 5 t/m 10 + het britse rijk en de duitse bezetting