Blog

Samenvattingen verkopen

Start met verkopen

Samenvattingen kopen

Bekijk samenvattingen

Oefentoetsen

Start een oefentoets
Opleidingen Studenten en scholieren Studiefinanciering | 28 september 2018 | Door: Kim B

Rente op studieschuld omhoog

Wie in 2020 aan een studie gaat beginnen, heeft flinke pech. Voor studenten die in 2020 aan een studie beginnen, gaat de rente op de studieschuld namelijk omhoog. De stijging is niet niks, de nieuwe studenten betalen dan ongeveer 18 procent meer per maand wanneer ze gaan beginnen met het aflossen van hun schuld.

Hoe kan dit?

Minister Van Engelshoven, de minister van Onderwijs, heeft dit een aantal weken geleden als wetsvoorstel ingediend. Zij wil deze maatregel indienen, omdat de huidige rente volgens haar niet financieel haalbaar is op de lange termijn. Op dit moment betalen de studenten het rentepercentage dat de overheid zelf ook betaald voor haar leningen. Dit zal zo blijven. Toch verandert het rentepercentage wel. Dit komt doordat de minister het rentepercentage niet meer voor vijf jaar vast wil zetten, maar voor tien jaar. Dit betekent dat de rente hoger wordt, want hoe langer de rente vaststaat, hoe hoger het wordt.

Wat betekent dit concreet?

Gemiddeld heeft een student wanneer hij klaar is met zijn studie zo’n 21.000 euro schuld. Op dit moment zou hij voor deze schuld 70 euro per maand moeten terugbetalen, als hij de terugbetaling verdeelt over de maximale tijd van 35 jaar. Met de nieuwe regeling, waarin de rente voor 10 jaar vaststaat, zal dit geen 70 euro meer zijn, maar 82. Dit is een enorme stijging. Voor de overheid zal dit uiteindelijk ongeveer 226 miljoen euro per jaar gaan opleveren.

Wat er wel bij vermeld moet worden, is dat het alleen geldt voor de studenten die in 2020 beginnen met een studie. Voor de studenten die nu al studeren, verandert er niets aan het rentepercentage.

Boos

Studentenorganisaties zijn erg boos op de Tweede Kamer, en in dit geval vooral op minister Van Engelshoven. Eerst werd de basisbeurs afgeschaft, die elke maand een bedrag aan studenten gaf waarmee ze konden rondkomen. Dit werd vervangen voor een hele goedkope studielening, maar vanaf 2020 zal deze lening dus ook niet meer goedkoop zijn. Dit komt omdat het leenstelsel anders niet meer betaalbaar is. Studenten moeten dus betalen voor iets wat de overheid per se wilde. Volgens studentenorganisaties is dit niet eerlijk.

Toen de basisbeurs afgeschaft werd en de goedkope lening in het leven geroepen werd, beloofde de overheid dat dit ingevoerd werd om meer geld te investeren in het onderwijs. Tot nu toe zijn deze beloftes nog niet nagekomen, terwijl we ondertussen al een heel aantal jaar verder zijn.

Prinsjesdag

Dat deze beloftes niet zijn nagekomen, blijkt ook uit de Prinsjesdag van 2018. Door de studielening moeten studenten al hun hele studie zelf betalen, maar de kwaliteit van het onderwijs wordt er niet beter op. Dit jaar zal er ruim 19 miljoen euro bezuinigd worden op het wetenschappelijk onderwijs. Tot 2021 moet er zeker nog een kwart miljard bezuinigd worden op het onderwijs in het algemeen, waarvan waarschijnlijk een deel weer verhaald zal worden op de universiteiten en hogescholen.

De kwaliteit van de lessen wordt er dus niet beter op. Hogescholen en universiteiten hebben soms te weinig ruimtes om les te kunnen geven en wijken dan uit naar bijvoorbeeld theaters. Ook gaan leraren weg, maar worden ze niet vervangen, omdat er gewoon geen geld voor is. Dit betekent dat de druk voor de leraren die er nog wel zijn groter wordt, waardoor lessen minder goed voorbereid kunnen worden en opdrachten en tentamens langzamer nagekeken worden.

Rente en bezuinigingen

Al met al zijn studenten dus de dupe van de beslissingen van de overheid. Juist in een tijd waarin het goed gaat met de economie, zou verwacht worden dat er meer geld naar het onderwijs zou kunnen gaan. Ook de rente zou in deze tijd niet omhoog hoeven gaan. Waar de overheid dan wel weer in investeert, is het wetenschappelijk onderzoek. Hier wordt 248 miljoen aan gegeven, zodat de Nederlandse onderzoekers mee kunnen blijven doen in de wereldtop.

Naar: het Parool, AD.nl, Erasmus Magazine, Radar en Leeuwarder Courant

Geef een reactie