Blog

Samenvattingen verkopen

Start met verkopen

Samenvattingen kopen

Bekijk samenvattingen

Oefentoetsen

Start een oefentoets
Uittreksels en samenvattingen | 23 april 2016 | Door: Kennisdelen .org

Samenvatting maken

In dit artikel lees over een samenvatting maken en op welke wijze je tot een goede samenvatting komt.

Wat is een samenvatting?

Een samenvatting is een verkorte, zakelijke, zo objectief mogelijke weergave van de inhoud van een publicatie. Een samenvatting is een kort overzicht van de hele tekst van een document.
Definitie volgens encyclo: bekorte weergave van de inhoud van een tekst Voorbeeld: `Van veel romans is op internet een samenvatting te vinden.` Wil je het verschil weten tussen samenvattingen en uittreksels, lees dan dit artikel uittreksels. Heb je samenvattingen of andere document gemaakt dan kun je deze samenvattingen verkopen.

Samenvatting maken

Hoe kun je en goed samenvatting maken?

De makkelijkste manier om een samenvatting te maken is door de structuur van het boek aan te houden. Een andere manier van een samenvatting maken is door jezelf vragen te stellen over de lesstof. Dit zijn
de onderwerpen die je nog niet begrijpt en/of kent. Deze vragen moet je stellen in relatie tot de “eindtermen” van het examen. Dit zijn dus de leerdoelen die je moet behalen.

In een goede samenvatting maak je onderscheid in hoofdzaken en bijzaken. De bijzaken zijn dus minder belangrijk voor het examen en kun je dan achterwege laten. De hoofdzaken kun je verwachten in het examen en staan daarom ook in de eindetermen. Schrijf de samenvatting in je eigen worden, zodat je de tekst wanneer je het terugleest begrijpt.
Het voordeel van het schrijven van een goede samenvatting is dat je de lesstof doorleest en direct al een deel zal onthouden. Omdat je de samenvatting in eigen woorden moet opschrijven helpt het je direct te lesstof te begrijpen. Je zal dus sommige delen van het studieboek meerdere keren moeten doorlezen voordat je het begrijpt.

Schrijf de belangrijkste onderdelen van de pagina of paragraaf op in jouw samenvatting. Gebruik eigen woorden, zodat je bij het teruglezen van de samenvatting begrijpt wat er staat. Het kan ook voorkomen dat bepaalde paragrafen niet zo belangrijk zijn voor jouw samenvatting. Deze zou je eventueel niet kunnen opnemen in de samenvatting.

Het lezen en opschrijven kan redelijk wat tijd kosten. Hier zal je dus ook even de tijd voor moeten nemen. Het is verstandig om een planning te maken voor het schrijven van een samenvatting. Bestaat een studieboek uit bijvoorbeeld 10 hoofdstukken. Schrijf dan elke week een samenvatting van één of twee hoofdstukken. Plan het zo dat je ongeveer twee weken voor het tentamen klaar bent met de samenvatting.

 

Structuur bij een samenvatting maken

Gebruik de structuur van het boek, deze is in 99% van de gevallen al logisch opgebouwd. Maak jij je samenvatting in een Word document maak dan ook een inhoudsopgave, dit kan de rode draad van de lesstof al een stuk inzichtelijker maken, zeker ook als andere studenten jouw samenvatting gaan gebruiken. Je kan er ook nog voor kiezen om de belangrijke paragrafen als sub-hoofdstuk in de inhoudsopgave op te nemen.

Het schrijven van een samenvatting is niet even snel gedaan. Het is daarom ook verstandig om een planning te maken per hoofdstuk die jij voor je examen wilt onthouden (en dus een hoofdzaak is). Je kan bijvoorbeeld de planning van de opleidingsinstelling aanhouden. Zo kan je elke week één of meerdere hoofdstukken samenvatten. Neem er vooral rustig de tijd voor, zo onthoud je de lesstof ook een stuk beter. Begin op tijd met het samenvatten!

Belangrijk voor een samenvatting is dat je niet teveel opschrijft. Een boek van ongeveer 200 pagina’s moet je denken aan ongeveer 20 tot 30 pagina’s. Daarnaast is het belangrijk dat je de hoofdzaken en bijzaken van elkaar kunt onderscheiden. Teveel bijzaken voegt niet veel toe!

Als je echt een goede samenvatting wilt maken moet je de eindtermen van het tentamen doornemen. In de eindtermen staan de punten die terug komen in het tentamen. Met het doorlezen van jouw samenvatting moet je dus al deze punten begrijpen en eventueel toepassen. Vaak heeft een docent van een vak een document waar instaat wat je precies moet weten.

Bekijk verschillende voorbeelden van samenvattingen op deze website:
WFT basis samenvatting
SVH sociale hygiëne samenvatting

 

Samenvatting maken en verkopen?

Plaats deze documenten online en je kan direct beginnen met het verkopen. Zelf de prijs van het document bepalen! Direct gratis registeren

samenvatting maken

Keyword: samenvatting maken

Author: Kennisdelen

Korte biografie van Kennisdelen.org.

Geef een reactie