Geschiedenis examen vwo – De 10 tijdvakken en 49 kenmerkende aspecten