Blog

Samenvattingen verkopen

Start met verkopen

Samenvattingen kopen

Bekijk samenvattingen

Oefentoetsen

Start een oefentoets
Studenten en scholieren Studiefinanciering | 17 juni 2020 | Door: Linda Linda Goes

Studievertraging door Corona?

Misschien heb jij en nu al mee te maken of ben je bang dat je later dit jaar vastloopt: studievertraging door Corona. Veel studenten en onderwijsinstellingen zien dat er achterstanden ontstaan doordat er (nog steeds) weinig tot geen fysieke (praktijk)lessen worden gegeven en stages niet doorgaan. Nou is een beetje studievertraging geen onbekend fenomeen onder studenten, maar sinds de basisbeurs is geschrapt, voel je een vertraging extra hard in de portemonnee. Als het dan ook nog eens buiten je macht om gebeurt, is dat extra zuur. Wees daarom goed voorbereid als je bang bent voor studievertraging. Wij brengen je op de hoogte van een aantal belangrijke punten.

Compensatie in de afstudeerfase

Studenten die in de laatste fase van hun studie zitten en dit collegejaar niet kunnen afstuderen door Corona, wil de minister van Onderwijs compenseren. Als je in het nieuwe collegejaar tussen september 2020 en januari 2021 afstudeert krijg je automatisch een tegemoetkoming van maximaal drie maanden college-, les- of cursusgeld. Hier hoef je verder niets voor te doen.

De andere studenten die dit jaar vertraging oplopen door Corona hebben vooralsnog geen vooruitzicht op financiële compensatie. Zij moeten de schade later in hun studie in zien te halen. Mede daarom zijn nu een aantal onderwijsinstellingen in het geweer gekomen tegen de aangepaste schooltijden die moeten voorkomen dat studenten in de spits gebruik maken van het Openbaar Vervoer (OV). Zij willen meer flexibiliteit in les- en reistijden om verdere studievertraging te voorkomen.

Onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en de ROC’s vinden dat studenten net zo veel recht hebben op flexibele reistijden als andere betalende reizigers. Nu worden de lessen vooral tussen 11.00 en 15.00 uur en ’s avonds na 20.00 uur gegeven. Maar in zo’n kort tijdsbestek werk je de opgelopen achterstanden niet weg. Zeker niet als deze beperkende afspraken in het volgende collegejaar van kracht blijven.

Versoepelingen voor studenten

Gelukkig zijn er wel een aantal versoepelingen voor studenten te melden:

  • Het Bindend Studieadvies wordt pas later dit jaar gegeven en bij sommige onderwijsinstellingen stellen ze dit moment zelfs uit tot het tweede studiejaar van de student.
  • De diploma-eisen kunnen in sommige gevallen versoepeld worden. Check bij jouw opleiding of dat ook voor jou geldt.
  • De OV kaart blijft drie maanden langer geldig.

En in alle gevallen geldt: zoek tijdig hulp bij je studieloopbaanbegeleider, studentendecaan of een andere adviseur binnen de onderwijsinstelling. Vraag wat je opties zijn binnen de opleiding en hoe je verdere vertraging kunt voorkomen. Dat kan ook online. Eventueel kan iemand anders, bijvoorbeeld een van je ouders, even meeluisteren zodat je echt goed op de hoogte bent van de verschillende mogelijkheden. Want nu lijkt een beetje studievertraging misschien nog niet zo erg, maar als je later (letterlijk) de rekening betaald, wordt dat een heel ander verhaal!

Studievertraging door Corona

Geef een reactie