Universiteiten Nederland

Universiteiten Nederland

Universiteiten Nederland

Er zijn 14 onderzoeksuniversiteiten in Nederland. De Nederlandse Universiteiten behoren tot de beste 2% van de wereld. De belangrijkste factoren die meespelen in het bereiken van de top 2% van de wereld van de Universiteiten in Nederland zijn de sterke kennisinfrastructuur en de open cultuur. Op deze wijze is een klein land erg goed in onderzoek, waardoor belangrijke elementen tot zijn recht komen. De belangrijkste aspecten waardoor universitair onderwijs kwalitatief tot de beste kan behoren zijn.

 • Samenwerking
 • Kennisuitwisseling
 • Onafhankelijk denken
 • Kritische reflectie

 

Deze aspecten kunnen in de Nederlandse cultuur en met een goede infrastructuur goed tot zijn recht komen. De Universiteiten Nederland behoren tot de top op internationaal niveau. Er vindt veel samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties, waardoor vertaling van onderzoek naar relevante zaken voor de samenleving kan plaatsvinden.

 

Universiteiten Nederland

Universiteiten Nederland

In Nederland zijn niet alleen onderzoeksuniversiteiten maar ook “overige” universiteiten, te weten:

Universiteiten Nederland

 • Centre for Latin American Research and Documentation
 • Faculteit Militaire Wetenschappen
 • Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie
 • Maastricht School of Management (MSM)
 • Protestantse Theologische Universiteit
 • Stichting Hogeschool van Amsterdam
 • Theologische Universiteit Apeldoorn
 • Theologische Universiteit Kampen
 • TIAS School for Business and Society
 • transnationale Universiteit Limburg
 • TSM Business School
 • UNESCO-IHE Institute for Water Education
 • Universiteit voor Humanistiek
 • Nyenrode Business Universiteit

 

Universiteiten Nederland: Technische Universiteit Eindhoven

Deze universiteit heeft een unieke Bacholor College en een eigen unieke Graduate school. Wanneer je kiest voor deze universiteit, dan kies je voor een universiteit die hoog gepositioneerd is, zowel op nationaal gebied als op internationaal gebied.

Wat maakt deze universiteit dan zo bijzonder? De universiteit staat vooral garant voor een open en vriendelijke sfeer. Bovendien bieden ze een goede studiebegeleiding aan: je wordt van het begin tot het einde van je studie begeleid door ervaren coaches met persoonlijk advies. Hierbij bekijkt de coach samen met de student welke major het beste bij hem of haar past en hoe de keuzeruimte het beste kunnen worden ingevuld. Hierbij staan veel persoonlijke contacten met docenten en medewerkers centraal.

De student kan er ook voor kiezen om internationale contacten op te doen door een bepaalde periode te studeren aan een buitenlandse universiteit.

Daarenboven is de universiteit een grote speler op de markt van het aangaan van uitdagingen in de gezondheid, energie en mobiliteit. Studeer je hier als student af, dan staat er je een boeiende carrière te wachten! Ook is het een zeer boeiende plaats om stage te lopen.

Tot slot is het ook fijn te weten dat Eindhoven een echte studentenstad is die zeer modern en dynamisch is. Kortom, je zal je geen moment vervelen in deze stad.

Universiteiten Nederland: Universiteit van Maastricht

De universiteit van Maastricht is een bekende universiteit in Nederland die maar liefst 16300 studenten heeft en 4300 medewerkers heeft. Bovendien groeit deze universiteit nog steeds door.

Wat deze universiteit zo bijzonder maakt, is onder andere haar innovatieve onderwijsmodel( staat niet enkel in voor inhoud van het vak te leren, staat er ook op om studenten hun talenten en interesses actief te laten ontwikkelen; hierbij worden zelfredzaamheid, assertiviteit en probleemoplossend gedrag gestimuleerd). Ook de hoge kwaliteit van het onderzoek en onderwijs en sterke oriëntatie staan centraal bij deze universiteit. Ook het internationale karakter (bijna de helft van de studenten en zelfs een derde van het personeel op de universiteit is afkomstig uit het buitenland. Het merendeel van het onderwijs wordt dan ook volledig in het Engels gegeven) en multidisciplinaire benadering van het onderzoek en onderwijs is hier een must: dit wordt geïnspireerd door actuele, maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, Europese integratie, en gezond ouder worden. Hierbij wordt er nauw samengewerkt tussen nationale en internationale instellingen, bedrijven en de industrie.

Universiteiten Nederland: Universiteit Twente

De leuze van deze universiteit is dat dit de universiteit is waar verandering start. Deze universiteit is sterk verbonden met het rijke industriële erfgoed vanuit de regio en met haar inwoners. Vandaag de dag fungeert deze universiteit als een katalysator in de high tech communities en in sectoren met sterken banden. Dit in uiteenlopende industrietakken en verschillende maatschappelijke domeinen.

Bovendien blijft de universiteit in contact met oud-studenten: zo onderhoudt deze universiteit ook een actief netwerk met wel meer dan 45000 alumni over de hele wereld.
Het talent wordt aangemoedigd en ontplooid op de universiteit van Twente. Studenten en medewerkers die samen zorgen voor baanbrekend onderzoek en relevante innovatie staan hier centraal.

Ook is deze campus een inspirerende ontmoetingsplek. Op de website van deze universiteit kunnen verschillende aankomende evenementen bekeken geworden. Ook is er daar meer informatie te vinden over studeren bij deze universiteit, alsook over de partners in verschillende onderzoeken en in het onderwijs.

Universiteiten Nederland: Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit is een van de universiteiten in Nederland waar je gestimuleerd wordt om je te verwonderen, om kritisch na te denken en om samen te werken met anderen. De contacten tussen studenten en docenten is persoonlijk en warm. Deze universiteit is meer dan enkel een school waar aan onderzoek en onderwijs wordt gedaan. De universiteit schept een intellectueel klimaat, maar daagt de studenten ook verder uit en inspireert hen. De universiteit leert haar studenten om te participeren, maar ook zich kritisch op te stellen naar de maatschappij en wetenschap. Op deze manier worden de beste prestaties gegenereerd door de studenten.

Ook internationaliteit staat centraal op deze universiteit: de wetenschappelijke medewerkers hebben een internationale samenstelling, maar ook een groot deel van de studenten op deze universiteit heeft aan een andere universiteit in het buitenland gestudeerd. Het onderzoek van de universiteit kan enkel optimaal functioneren in een internationale samenwerkingsverbanden. Het gevoel van zich thuis voelen is zeer belangrijk op deze universiteit. Dit geldt zowel voor studenten als voor medewerkers.

Ook de woorden open en persoonlijke sfeer staan centraal op deze universiteit. Dit alles stimuleert het delen van de kennis tussen collega’s en dit voorbij de grenzen van de vakgebieden. Hierdoor worden de studenten en medewerkers aangemoedigd om verder te kijken en nieuwe perspectieven op te doen binnen de wetenschap en de samenleving.

Universiteiten Nederland: Rijksuniversiteit Groningen

Bij deze universiteit staat kwaliteit al 400 jaar centraal. Dit heeft dan ook zo zijn resultaten: deze universiteit staat dan ook in de top 100 in een invloedrijke ranglijst.

Deze universiteit biedt een breed scala aan van interessante en hoge internationaal gewaardeerde opleidingen. Zo heb je keuze uit meer dan 60 bachelorprogramma’s en masterprogramma’s. Hierbij mag je rekenen op een hoge kwaliteit van begeleiding.

Bovendien staat deze universiteit voor internationale research: ze creëren en delen kennis via onderzoek, onderwijs en wetenschapsbeoefening. Dit alles gebeurt op hoog niveau. Bij het onderzoek op deze universiteit worden de mensen gedreven door hun nieuwsgierigheid. Deze sluiten dan ook zeer goed aan bij de behoeften van de samenleving.

De universiteit is van mening dat dit onderzoek en dit onderwijs enkel mogelijk is fwanneer er sprake is van internationaliteit op de universiteit. Tot slot worden de studenten geleerd om kritisch te zijn, wat ervoor zorgt dat ze een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke en wetenschappelijke problemen.

Universiteiten Nederland: Tilburg University

Ook de universiteit van Tilburg houdt zich bezig met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zij doen dit door middel van 13050 studenten, waarvan er 1736 internationale studenten zijn. Deze zoektocht naar oplossingen van maatschappelijke vraagstukken gebeurt door het ontwikkelen en overdragen van kennis en door het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties. Samen wordt er gewerkt aan nieuwe inzichten en waardevolle antwoorden voor de verschillende problemen in de maatschappij.

De basis van onderwijs bij deze universiteit is onderwijskwaliteit, maatschappelijke oriëntatie en een sterk campusgevoel. Deze campus biedt de studenten de kans om een internationale gemeenschap te vormen waar studenten en medewerkers elkaar stimuleren. Bovendien dagen ze elkaar hierdoor uit, waardoor ze kennis opdoen.

Het onderzoek sluit steeds aan op de huidige maatschappelijke vraagstukken. Deze worden integraal benaderd vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals recht, economie, sociale en gedragswetenschappen, geesteswetenschappen enzovoort.

Universiteiten Nederland: Technische Universiteit Delft

Bij deze universiteit staat samenwerking centraal, net als kennis en creativiteit. Op deze manier wordt succesvolle innovatie verkregen. Om deze innovaties te kunnen vertalen naar waardevolle zaken voor de samenleving, wordt er samengewerkt met externe partner. Hiervoor wordt er samengewerkt met het bedrijfsleven, de overheid en de maatschappelijke organisaties.

De strategie vanop deze universiteit is als volgt: het strategische kader: het dient als een kompas voor de universiteit en biedt richtlijnen aan voor de verschillende grote en kleine beslissingen die genomen moeten worden. Deze beslissingen gelden dan zowel op elk mogelijk niveau, alsook binnen elke deel van de universiteit. Toch is het geen routekaart en bevat het geen specifieke plannen voor elk onderdeel van het beleid op de universiteit. Dit komt omdat deze universiteit op zoveel gebieden actief is, waardoor het onmogelijk zou zijn een strategisch kader op te maken met aandacht voor alle activiteiten. Zou dit wel gebeuren, dan zou dit al zeer snel bezwijken onder het gewicht van deze sub-strategieën die veel te gedetailleerd zijn.

Universiteiten Nederland: Erasmus Universiteit Rotterdam

Ook deze universiteit is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit die een maatschappelijke interesse vertoont in haar onderzoek en onderwijs.

Deze universiteit omschrijft hun onderwijs zelf als intensief, actief en toepassingsgericht. Onderzoek staat voor hen gelijk aan werken in een multidisciplinair team die vaak verweven zijn in internationale netwerken.

Deze universiteit staat gekend als een universiteit met denkers en doeners. Ambitie is hier zeker gewenst, dit voor zowel studenten als voor onderzoekers. Er wordt vooral gefocust op volgende domeinen: gezondheid, welvaart, bestuur en cultuur. Al deze waarden zorgen ervoor dat dit talentvolle personen aantrekt: van alle leeftijden, met verschillende nationaliteiten en met verschillende culturele achtergronden. Die diversiteit is net de kracht voor de goede basis van verdere innovatie van deze universiteit.

Tot slot staat intensieve samenwerking centraal bij deze universiteit: een open en duurzame samenwerking met regionale, nationale en internationale partners zorgt er immers voor dat deze universiteit kennis verzorgt van het hoogste academische niveau.

Universiteiten Nederland: Universiteit Leiden

De universiteit van Leiden is een van de beste universiteiten van Nederland. Deze universiteit heeft 7 faculteiten, 6700 medewerkers en 28130 studenten. Het motto dat centraal staat in deze universiteit is ‘bolwerk van vrijheid’. Dit is meteen een van de waarden die deze universiteit belangrijk vindt: de universiteit staat immers voor vrijheid van geest, van denken en van spreken en voor een ongebonden ontwikkeling van onderzoek en onderwijs. De universiteit staat er dan ook op om het beste te halen uit hun wetenschappers en studenten door hen de nodige ruimte te bieden hiervoor. Enkele van de taken van deze universiteit zijn zich richten op een veiliger, gezonder, duurzamer, welvarender en rechtvaardige wereld; dit zowel op lokaal, regionaal en wereldwijd niveau.

Een andere waarde die belangrijk gevonden wordt door deze universiteit, is het bevorderen van excellent onderzoek. Een van de uitdagingen van deze universiteit is om steeds een uitdagender en aantrekkelijker werkklimaat te scheppen voor wetenschappers en jonge onderzoekers. Dit willen ze bereiken door meer samenwerking, ook tussen verschillende disciplines, door een sterkere profilering en meer ruimte voor toptalent en door een betere begeleiding en meer steun voor deze jonge onderzoekers.

Verder vindt deze universiteit het belangrijk om talent te activeren. Ze willen namelijk dat hun studenten het beste uit zichzelf halen. Ze doen dit door meer aandacht te hebben voor eigen verantwoordelijkheid, door een toenemende inzet en participatie van de studenten, door ruimte te maken voor nieuwe vaardigheden en door meer aandacht te hebben voor gelijke kansen en diversiteit.

Vervolgens is innoveren in teaching en learning een waarde die belangrijk is voor deze universiteit. Het onderwijs op deze universiteit heeft een sterke wetenschappelijke basis. Ze hebben dan ook de volgende doelen: ze willen meer ondersteuning van docenten, daarenboven willen ze ruimte voor vernieuwing en willen ze een effectievere kennisdeling.

Ook het versterken van impact en innovatie staat centraal voor deze universiteit. Zo streven ze naar impact van hun onderzoek en onderwijs op de samenleving. Hierbij gaan ze dan ook een langdurige samenwerking aan met universitaire en maatschappelijke partners. Maar ook het bedrijfsleven en het brede publiek worden hierbij niet vergeten. Een open houding tussen de verschillende partijen staat dan ook centraal. Dit proberen ze te bereiken door ruimte te maken voor ondernemerschap, door samenwerking binnen het Leiden Bio Science Park, het oprichten van een Centrum voor ondernemerschap en innovatie en nieuwe vormen van onderwijs.

Ook verder internationaliseren door internationale classrooms, toename van buitenlandse studenten, extra aandacht voor gelijke kansen en duurzamer internationale samenwerking is een doel op deze universiteit.

Universiteiten Nederland: Vrije Universiteit Amsterdam

Ook de Vrije Universiteit Amsterdam staat centraal voor onderwijs en onderzoek. De ligging is zeer positief: aan de Amsterdamse Zuidas en vlakbij Schiphol. Het is dus zeer goed bereikbaar.

Deze universiteit biedt 50 bacheloropleidingen aan van 3 jaar, waarna je een masteropleiding kan volgen. Daarnaast bieden ze bijna 100 masteropleidingen aan (doorstroommasters, educatieve masters, niet-bekostigde masters en topmasters). Ook biedt deze universiteit minoren aan wanneer je je wenst te verdiepen in een bepaald vakgebied, wat kan binnen alle faculteiten van de VU. Tot slot kan je op sommige faculteiten van deze universiteit ook kiezen voor bijvakken.

Een extra optie op deze universiteit, is dat je de mogelijkheid krijgt om te studeren in het buitenland. Hierbij breng je dan als uitwisselingsstudent een semester door bij een partneruniversiteit van de VU. Dit is dan voor zo’n 4 tot 6 maanden.

Waar je je opleiding ook volgt, alle opleidingen worden verzorgd door professionals.

Universiteiten Nederland: Universiteit van Nederland

De beste wetenschappers van Nederland geven korte online colleges. Intussen zijn er al meer dan 200 van deze colleges uitgezonden. Deze gaan van van nanotechnologie tot geesteswetenschappen. Maar ook literatuurwetenschappen en kwantumfysica horen hieronder. Een zeer ruim aanbod dus dat op de website verder vermeld staat, net zoals verdere praktische informatie hierover.

Ook verdere informatie over het aanmeldproces en het inschrijfproces met zowel een Nederlandse en/of een buitenlandse vooropleiding, over numerus fixus en colloqium docutum kan je op de website verder terugvinden. Ook verdere informatie kan daar verkregen worden.

Tot slot kan vermeld worden dat het uitgangspunt voor het systeem binnen de universiteit is dat onderwijskwaliteit wordt geleverd door zowel te presteren, alsook door deze te verbeteren.

Universiteiten Nederland: Wageningen University

De gekende Wageningen University en Research is het samenwerkingsverband tussen Wageningen Univeristy en Stichting Wageningen Research. Hun missie is als volgt:
To explore the potential of nature to improve the quality of life’. Samen met hun ruim 6500 medewerkers en 12000 studenten uit meer dan 100 landen wordt hieraan gewerkt in het domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld. Dit gebeurt zowel voor overheden, alsook voor het bedrijfsleven.De kracht van deze samenwerking ligt in de bundeling van de gespecialiseerde onderzoeksinstituten en de universiteit in de samenwerking vanuit verschillende disciplines. Daardoor kunnen deze doorbraken ook snel in de praktijk gebracht worden en in het onderwijs worden vertaald.Het domein waarin ze werken zijn: voeding en voedselproductie, leefomgeving en gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden.

Universiteiten Nederland: Universiteit Utrecht

Deze universiteit poogt te werken aan een betere wereld door hun grensverleggend onderzoek te richten op het oplossen van grote mondiale vraagstukken. Door hun cultuur van samenwerken, wordt innovatie, nieuwe inzichten en maatschappelijke impact mogelijk gemaakt. Maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, infectieziekten, vergrijzing en dergelijke worden dan ook van naderbij onderzocht.

Deze universiteit is de eerste universiteit in Nederland die het toponderzoek thematisch heeft gebundeld in strategische thema’s en focusgebieden. Hierbij is het onderzoek uit verschillende onderzoeksdisciplines bijeen gebracht. De Universiteit Utrecht concentreert haar onderzoek rondom vier strategische thema’s: Dynamics of Youth (onderzoekt de ontwikkeling van jongeren in een snel veranderende samenleving), Institutions for Open Societies (wat is de bijdrage van instituties, de formele in informele regels van het menselijk handelen?), Life Sciences (het creëren van duurzame oplossingen voor ons voortdurend veranderende wereld en werken aan een gezonde toekomst voor volgende generatie) en Pathways to Sustainability (wat is er nodig om de transitie te realiseren naar een duurzame samenleving?).

Ook samenwerking is een must bij deze universiteit. Zo wordt er binnen de strategische thema’s samengewerkt met maatschappelijke partners zoals het bedrijfsleven, ngo’s, overheden enzovoort.

Universiteiten Nederland: Universiteit van Amsterdam

De universiteit van Amsterdam biedt ruim 60 bacheloropleidingen aan en meer dan 250 masterprogramma’s. Deze zijn specialistisch en interdisciplinair. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de rijke traditie die sterk verweven is met de stad: namelijk een open, tolerante en internationale traditie. Bovendien worden alle opleidingen gegeven op een hoog niveau. Bovendien worden er zo’n 200 masteropleidingen in het Engels gegeven, wat zorgt voor een gevarieerde doelgroep.

Ook biedt deze universiteit niet enkel veel opleidingen aan, ook unieke opleidingen kunnen op deze universiteit gevolgd worden, zoals Future Planet studies, Medische informatiekunde, Politics, Psychology, Law and Economics enzvoort.

Ook handig om te weten, is dat Amsterdam uitgeroepen is tot een van de beste steden ter wereld om te leven(Quality of Living Survey 2015, Mercer). Zo worden onder andere de veiligheid in de stad en de prikkelende omgeving als zeer positief beschouwd.

Tot slot biedt het volgen van een opleiding op deze universiteit tot goede toekomstperspectieven: het is zeer interessant om er een stageplek en/of een baan te vinden.

Universiteiten Nederland: Open Universiteit

Bij deze universiteit staat de toegankelijkheid en vernieuwing van het wetenschappelijk onderwijs centraal. Openheid staat hier dan ook centraal. Ze onderzoeken, verbeteren en ontwikkelen voortdurend nieuwe onderwijsmethoden en technieken. Daarna delen ze dan hun kennis en ervaringen. Hun onderwijsmodel kan omschreven worden als gepersonaliseerd activerend online onderwijs.

Deze universiteit is een deeltijdse universiteit van Nederland en Vlaanderen. Op deze manier kan iemand een job uitoefenen, maar toch ook deelnemen aan deze universiteit. Hierbij wordt een hoogwaardig onderwijsaanbod georganiseerd voor mensen die niet kunnen (of willen) studeren aan een andere Nederlandse of Vlaamse universiteit. Hierbij staan de waarden activerend online onderwijs, persoonlijkheid en flexibiliteit voor de studenten centraal.

Deze universiteit is een niet-traditionele universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs. Deze universiteit focust zich op volgende 3 thema’s: ‘digital learning’, ‘criminal law’ en ‘learning, resilience and innovation’.

 

Geschreven: KennisDelen

Samenvattingen, samenvattingen verkopen, samenvattingen kopen