Blog

Samenvattingen verkopen

Start met verkopen

Samenvattingen kopen

Bekijk samenvattingen

Oefentoetsen

Start een oefentoets
Scripties | 23 april 2021 | Door: Linda Linda Goes

Vermijd deze missers in je scriptie!

Een scriptie is een soort proeve van bekwaamheid waarmee de opleiding kan beoordelen of je klaar bent om als professional aan de slag te gaan. Als je scriptie boordevol grote en kleine missers staat, is de kans groot dat je (nog) niet helemaal serieus genomen wordt. Scriptiebegeleiders krijgen regelmatig scripties binnen met tientallen fouten per pagina. Dat zijn een paar honderd kleine en grotere fouten per scriptie. Terwijl de gemiddelde student niet eens precies weet wat hij fout doet, laat staan dat alle missers worden besproken met de afstudeerbegeleider. Vermijd daarom de veel voorkomende missers, met dit handige overzichtje!

Let op je taalgebruik

Allereerst is het héél belangrijk dat je heel goed let op de taal. Spellingsfouten, slordige interpunctie, foute verwijswoorden: ze zijn storend en leiden af van de inhoud. Veel studenten halen verleden tijd en tegenwoordige tijd door elkaar. In principe wordt je hele scriptie in de verleden tijd geschreven, want als het goed is, is al het werk al gedaan en heb je zelfs je conclusie al getrokken voor je die opschrijft.

Daarmee komen we op een tweede veelgemaakte fout: een conclusie die meer een samenvatting is dan een analyse. In je conclusie leg je het verband tussen het probleem en de onderzoeksresultaten uit. De hoofdvraag moet beantwoord worden, zodat een willekeurige lezer bij wijze van spreken alleen de hoofdvraag en de conclusie hoeft te lezen om in grote lijnen te weten waar je scriptie over gaat.

Kennisdelen-vermijd deze missers in je scriptie

Veelgemaakte fout nummer 3: de hoofdvraag of probleemstelling bevat eigenlijk twee thema’s waardoor je nooit een eenduidig antwoord kunt vinden op deze vraag. Je maakt het jezelf daarmee onnodig ingewikkeld. Kijk ook eens bij ons artikel over het opstellen van een goede probleemstelling.

Zorg dat je data kloppen. Als je ergens zegt dat er vijftig mensen een vraag gesteld is, maar je hebt maar veertig antwoorden, dan klopt er ergens iets niet. Check al je gegevens en controleer ook goed of je de juiste aantallen op de juiste plaatsen vermeld.

Vermijd meningen of de ik-vorm

Wat ook niet gewaardeerd wordt in een scriptie is het gebruik van de ik-vorm. Bij formele teksten gebruik je het liefst een passieve vorm. Dus niet: “Ik interview vijftig voorbijgangers” maar: “vijftig voorbijgangers worden geïnterviewd.”

Door deze passieve vorm vermijd je de schijn van vooringenomenheid. Ieder ander die dit onderzoek had gedaan, was tot dezelfde conclusie gekomen. Datzelfde geldt voor het betrekken van persoonlijke meningen in een scriptie. Tenzij daar nadrukkelijk om gevraagd wordt, is de persoonlijke mening van de onderzoeker niet relevant. De conclusie wordt getrokken op basis van feiten en cijfers, niet op basis van meningen.

Tot slot nog een tip, want er zijn nog tal van andere fouten die je in je scriptie kunt maken. Proeflezers of scriptiebegeleiders halen veelvoorkomende fouten die je zelf niet meer ziet er zó voor je uit. Vraag dus gerust om hulp en feedback, dat doen de echte professionals namelijk ook!

 

Geef een reactie