Blog

Samenvattingen verkopen

Start met verkopen

Samenvattingen kopen

Bekijk samenvattingen

Oefentoetsen

Start een oefentoets
Studenten en scholieren | 15 februari 2022 | Door: Linda Linda Goes

Wat betekent peer feedback?

Docenten in het voortgezet en hoger onderwijs zijn altijd op zoek naar manieren om studenten en scholieren te activeren en motiveren. Nu uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat studenten actiever betrokken zijn bij het leerproces doordat ze kritischer kijken naar de ander, wordt peerfeedback steeds vaker ingezet als hulpmiddel om de lesstof te doorgronden.

Peer feedback is niets anders dan feedback die door leeftijdsgenoten (in het Engels: ‘peers’) wordt gegeven. Feedback is een terugkoppeling die je van iemand anders krijgt over je gedrag of prestaties. Deze feedback kan negatief zijn, maar dan spreken we meestal over kritiek. Feedback is meestal positief of opbouwend, waarbij de positieve feedback vooral bedoeld is om een goede prestatie of goed gedrag te bekrachtigen waardoor iemand het de volgende keer weer zo zal doen, terwijl opbouwende feedback vooral bedoeld is om iets te verbeteren. Denk maar aan een trainer die je met opbouwende feedback leert om nóg beter te worden in een sport.

Feedback door gelijken

Soms is het makkelijker om feedback aan te nemen van andere leeftijdsgenoten dan van bijvoorbeeld een docent of trainer. Leeftijdsgenoten zitten in dezelfde levensfase, begrijpen je misschien beter en gebruiken andere woorden om hun punt duidelijk te maken. Ze zijn je gelijken en daardoor geloofwaardiger als ze feedback geven. Andersom is het voor studenten ook heel goed om te leren hoe ze feedback moeten geven. Door het werk van anderen te vergelijken met hun eigen werk, krijgen ze meer inzicht in hun eigen verbeterpunten. Peerfeedback is daardoor een waardevolle professionele vaardigheid voor zowel de gever als de ontvanger.

Kennisdelen - wat is peer feedback

Een ander voordeel van peer feedback is de situatie dat studenten door de peerfeedbackcyclus tot diep leren komen. Studenten leren kritisch nadenken en verbanden leggen door het herhaaldelijk geven en krijgen van peer feedback en dat te verwerken in de taken van het lesprogramma. Ze leren om nieuwe ideeën aan voorkennis te linken en begrippen te koppelen aan ervaringen uit het dagelijks leven.

Online feedback tool

Peerfeedback verwerken in het lesprogramma lijkt eenvoudig, maar is dat in de praktijk niet altijd. Scholieren en studenten moeten hulpmiddelen krijgen om dit constructief en efficient te doen. In kleine groepjes is dat vaak nog wel te organiseren, maar in grotere samenstellingen is dat lastig. Een online feedbacktool biedt dan uitkomst. Dit biedt meer inzicht voor de docenten omdat ze kunnen zien wat er al goed gaat en waar nog aandacht aan besteed moet worden. Anderzijds is het voor studenten makkelijker om op een zelf gekozen tijdstip feedback te leveren waardoor de feedback kwalitatief verbeterd.

Bovendien maakt een online feedbacktool het mogelijk om samen te werken met andere instellingen waardoor bijvoorbeeld studenten uit Groningen, medestudenten uit Amsterdam kunnen beoordelen. Een goed voorbeeld daarvan is de site PleitVRij waarbij rechtenstudenten in een realistische virtuele omgeving kunnen oefenen op pleiten terwijl ze feedback krijgen van studenten van andere instellingen.

De tijd dat studenten alleen maar leerden uit boeken en door te luisteren naar een docent en dat slechts binnen de beperkte omgeving van één onderwijsinstelling deden, lijkt daarmee definitief voorbij!

Geef een reactie