Kennisdelen werkt continue aan de verbetering van haar dienstverlening. Hierbij is de samenwerking met andere ondernemingen van essentieel belang. Wil je een samenwerking aangaan dan staan wij hiervoor open. Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier of stuur een e-mail naar: Zakelijk@kennisdelen.org.