Samenvatting en begrippenlijst ‘verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen